A Szabadics József vállalkozásából kifejlődött Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. az általános közműépítési tevékenységét folyamatosan bővítette a mélyépítés területéhez kapcsolódó különböző jellegű munkákkal. Cégünk MSZ EN 9001- 2009, MSZ EN 14001- 2005 és MSZ EN 28001- 2008 minősítéssel rendelkezik. E minősítési háttérrel a minőség, a környezetvédelem megbízhatóság, és megrendelői elégedettség szem előtt tartásával az alábbi feladatokra vállalkozunk:


A Szabadics Zrt. fő tevékenysége a mélyépítés, melynek kapcsán jelentős referenciákkal rendelkezik a közmű- és szennyvízvezeték építés, csatornázás, csapadékvíz elvezetés terén.


A társaság tevékenysége ma már az általános közmű- és vezetéképítés mellett a barnamezős és városi területek rehabilitációja, városfejlesztés, épületbontás, lőszer- és kármentesítés, parképítés és útépítés területére is kiterjed.


Az ilyen irányú feladatok megnövekedése és jellege miatt vált szükségessé külön kivitelező szervet létrehozása. Ennek keretében az alábbi szolgáltatásokat tudjuk vállalni:

- új vízrendezési főművek - védőgátak, töltések, zsilipek - építése, meglévő gátak, töltések fejlesztése, zsilipek és elzáró szerkezeteinek felújítása
- árvízvédelmi vonalak, belvízvédelmi öblözetek építése, belvízvédelmi csatornák és műtárgyaik építése
- nyílt csapadékvíz elvezető csatornák és műtárgyaik kivitelezésére
- partvédő művek, töltések, és burkolatainak építése, helyreállítása
- folyók, patakok, tavak, csatornák, tározók medrében keletkezett feliszapolódás eltávolítása
- tározók, záportározók, szivattyútelepek és műtárgyaik kivitelezése
- hígtrágya tárolók, halastavak építése