Szabadics ZRT.

A Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám már elérte a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió Ft volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. december 1.-én létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1.-én Szabadics József megalapította a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t.
Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az Alapító két fia - Szabadics Attila és Szabadics Zoltán - is a társaságban látta a jövőre vonatkozó elképzeléseik megvalósításának lehetőségét.
A piacon kialakult komoly versenyhelyzetben történő kedvező partnerségi kapcsolatok érdekében, valamint a cég növekvő adatai miatt a tulajdonosok elhatározása alapján 2006. június 30.-án a Kft. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakult, a meglévő tulajdonosi struktúra változatlanul hagyása mellett.
A társaság tulajdonosai folyamatosan keresték azokat felső vezetésbe is bevonható, kellő vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező szakembereket, akiket a megfelelő érdekeltségi viszonyok megteremtése érdekében bevonhatnak a tulajdonosi körbe is. Ennek keretében a Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató és Kovács Tamás gazdasági igazgató 2008. augusztus 31. napjával a társaság résztulajdonosává vált.
Az elmúlt években számos projektet valósítottunk meg, jelentős referenciával rendelkezünk a közműépítés, csatornázás, útépítés, városfejlesztés, épületbontás, magasépítés területén. Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk. Az országban az elsők között voltunk akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általunk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt és gyerek részére tettük elérhetővé a sportolást az év minden szakában.
Folyamatos fejlődésünk közben ugyanakkor megőriztük azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait jelentik.

Elérhetőség
  • Cím: 8749 Zalakaros,
    Jegenye sor 3.
  • Telefon: +36-93/541-920
  • Email: info@szabadics.hu
Vízi létesítmények Szennyvíz beruházások Ivóvíz beruházások Városrehabilitáció

Otthon a víz körforgásában.

Vízi létesítmények

Kis-Balaton vízvédelmi rendszer

Zala folyóból a Balatonba (Keszthelyi öbölbe) jutó víz vízminőségvédelmi rendszer létesítményeinek, valamint Kis-Balaton kiemelkedő természeti értékeinek védelmét szolgáló létesítményeinek kivitelezése 3,31 milliárd forint értékben, magas fokon.

Beruházás összege: 3 310 380 000 Ft

Részletek

Komárom–Almásfüzitő fővédvonal

A Komárom–Almásfüzitő fővédvonal által védett 14,3 km hosszú árvízvédelmi szakasz töltésfejlesztése az elvárt árvízi biztonság megteremtése volt a cél. Árvízi elöntéssel a lakott terület 60%-a volt veszélyeztetett.

Beruházás összege: 5 360 721 034 Ft

Részletek

Szennyvíz beruházások

Nagykanizsa szennyvíztisztító telep bővítése

A projekt során a meglévő szennyvíztelep fejlesztését végeztük el, ahol a telep kapacitása 21.250 m3/nap-ra, átlagos szennyvíz terhelése 885 m3/h-ra bővült, és megújultak a tele üzemviteli és kiszolgáló épületei. A projektben megújult a 3 fokozatú (mechanikai, biológiai, kémiai) szennyvíztisztítási technológia. A technológiai fejlesztés révén a telep alkalmassá vált a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. Elkészült az  iszapvonal fejlesztése iszap-sűrítéssel, iszap-víztelenítéssel. A keletkező fölösiszap kezelésére korszerű és gazdaságos iszapkezelési eljárást vezettünk be, amellyel lehetőség nyílik a tisztítás során termelődő biogáz hasznosítására, valamint komposztálásra is.

Beruházás összege: 2 892 000 000 Ft

Keszthelyi szennyvíztisztító telep korszerűsítése

A keszthelyi szennyvíztisztító telep korszerűsítése során a meglévő létesítmény technológiai fejlesztését végeztük el a meglévő műtárgyak legnagyobb mértékű felhasználásával, folyamatos üzemelés mellett. A telep kiegészült egy új iszapkezelési létesítménnyel . A projekt keretein belül egy szezonális terhelési igényeket is kielégítő  eleveniszapos szennyvíztisztítás technológia épült, kaszkádos kialakítású párhuzamosan működő tisztítási sorokkal, előülepítéssel, biológiai nitrogén- és foszforeltávolítással,finombuborékos mélylégbefúvatással, kiegészítő vegyszeres foszforkicsapatással, UV fertőtlenítéssel és a keletkező fölös iszap rothasztásával és komposztálásával. A tisztított szennyvíz végbefogadója a Balaton, ami fokozottan érzékeny befogadónak számít, így a telepről elfolyó tisztított vízben található foszfor, össznitrogén és lebegőanyag koncentráció határértékeire nagyon szigorúak és alacsonyak az elfogadható kibocsájtási paraméterek. Emiatt a fejlesztés nem kapacitásbeli növekedést, hanem szennyvíztisztítási hatásfok optimalizálást valósított meg.

Beruházás összege: 2 502 521 788 Ft

A Nagyatád és környéke csatornahálózatának és a Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése

A Nagyatád és környéke csatornahálózatának és a Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése során 9 településen valósult meg a szennyvízgyűjtő hálózat kiépítése és a meglévő szennyvíztelep rekonstrukciója, folyamatos üzemelés mellett. A mintegy 50 km-es körzetben megvalósult regionális szennyvízhálózat 3137 db ingatlant csatolt a működő szennyvíztelephez az 50.000 fm gravitációs, 60.000 fm nyomóvezetéken és 27 átemelőn keresztül. A telep eleveniszapos technológiájának fejlesztése során a kapacitás 45890 LEÉ-re re bővült, részben a meglévő műtárgyak felhasználásával és új műtárgyak megépítésével. Kiépítésre került egy új szennyvíziszap kezelő létesítmény, ahol az iszapot víztelenítés és sűrítés után szalma bekeverésével GORE COVER technológiával komposztálják, és a mezőgazdaságban felhasználják.

Beruházás összege: 4 609 289 999 Ft

Ivóvíz beruházások

Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőség javító program

A vízmű telepen új, 4.500m³/nap kapacitású tisztítási technológiát, 1 db új 500 m³-es tisztított víz medencét, 2*50 m³ kapacitású vasiszap ülepítő medencét és 250 m2 alapterületű technológiai épületet építettünk. A regionális hálózatra történő csatlakoztatásához 7 db nyomásfokozót és 41.493. fm távvezetéket építettünk ki. Rekonstrukciós munkálatok magában foglaltak 19.174. fm vezeték, 333 db tűzcsap és 2089 db lakossági bekötés cseréjét. Egy 200 m³-es új hidroglóbuszt és egy 300 m³-es Hobas tározó építettünk, 142 km vezeték mechanikai hálózattisztítását elvégeztük.

Beruházás összege: 3 948 529 051 Ft

Dél-Tolna ivóvízminőség javító program

A vízmű telepeken egy új, 1.690 m³/nap valamint egy új 1.990 m³/nap kapacitású tisztítási technológiát, 12 db új és felújítandó tisztított víz medencét, 2*100 m³ és 1*50 m³ kapacitású vasiszap ülepítő medencét és 2 db 100 m2 alapterületű technológiai épületet építettünk. A regionális hálózatra történő csatlakoztatásához 11 db nyomásfokozót és 28.610. fm távvezetéket építettünk ki. Rekonstrukciós munkálatok magában foglaltak 6.436. fm vezeték építést és a szerelvényaknák korszerűsítését. Egy 25 m³-es új hidroglóbuszt és 2 db víztorony rekonstrukciós munkálatait, 99.7 km vezeték mechanikai hálózattisztítását elvégeztük. 2 db új kutat fúrtunk melyeknek mélysége 40 m és 200 m.

Beruházás összege: 1 234 181 393 Ft

Városrehabilitáció

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése

Belváros akcióterületi terv II. Ütem” című NYDOP-3.1.1/B1- 13-k- 2013-0006 jelű projekt kivitelezési munkái során a fő utca 652 m hosszú szakaszán a teljes közműhálózat felújításra került. Az egyesített rendszerű csapadékvíz hálózat és a vízvezeték hálózat felújításával párhuzamos új díszvilágítási hálózat és 4 csomóponti jelzőlámpa szabályozás létesült. A közmű hálózat felújítási és átépítési munkáit követően a teljes járdaszakasz térkő burkolattal került átépítésre, valamint az útszegélyek cseréjével a forgalomcsillapítási szempontok miatti keresztmetszeti átalakítással, a fő utca útburkolata is új aszfaltburkolatot kapott. A felújított útszakaszon a kerékpáros közlekedés számára kerékpárút létesült. A környezet teljessé tételéhez öntöző hálózat kiépítésével látványos dísznövény telepítési munkák készültek valamint utcabútorok kerültek kihelyezésre.

Beruházás összege: 987 203 697 Ft